Motyw: AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o.

instytucji obowiązanej - rozumie się przez to: a) oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r.

1 Re: Jak pozbyć się zależności gry w automatach

Ustawa o grach hazardowych - gry hazardowe - lexlege.pl ośrodkach gier - rozumie się przez to: a) kasyno gry - jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na.